Дизайн и печат от рекламна агенция Ей Ем Дизайн

Новини

Дизайн и изработка на лога - фирмена идентичност

• 07.01.2011


Лого дизайнът има за цел да открои „марката-лого” на Вашата фирма от останалите Ви конкуренти.


Логото на Вашата фирма трябва да представлява някакво изображение, което да Ви придружава през целия процес на разрастване и развитие на Вашата дейност. Ако разполагате с професионално изработено лого, то ще отразява максимално добре не само дейностите Ви, но и цялостната философия на фирмата. Това, от своя страна, ще повлияе на будещите Ви клиенти и ще Ви помогне да си спечелите повече доверие (ако сте непознат или неразпознаваем за клиентите, те много по-трудно ще Ви се доверат и изберат Вашите продукти или услуги). Добрият лого дизайн и професионалната изработка на лога спомага за консолидацията на Вашата фирма, като създават уникална и запомняща се визуална идентичност. Изключително важно е дизайнът да отразява характеристиките, качествата и ценностните преимущества, които идентифицират Вашата фирма. По този начин Вие и Вашите продукти/услуги ще се откроявате на пазара, а марката Ви ще бъде по-лесно разпознаваема от клиентите.


За направата на добър лого дизайн е необходим адекватен и подробен анализ на сектора, в който фирмата развива своята дейност, както и анализ на целевата група и крайния потребител, към които е насочена тази дейност на фирмата, продуктите и услугите.


На кратко, корпоративната идентичност представлява визуалната идентичност, която представя графично съвкупността от характеристики, особености и фирмени ценности, откроявайки ги от тези на конкуренцията. Тази персонализация е и отражение на етиката и философията на работа, установени във Вашата фирма.


Един добър корпоративен дизайн спомага за:


•    По-голяма популярност на Вашата фирма или организация
•    По-голяма разпознаваемост на марката сред потребителите и клиентите
•    Повече доверие към Вас от страна на служителите и клиентите Ви
•    Сдобиване на възможно най-подходящ образ на пазара
•    Предизвикване на по-голям интерес към Вас и по-добро впечатление за професионализма и авторитета на фирмата
•    Сдобиване на значително по-голям престиж и пазарна тежест в сравнение с конкурентитеПри създаването на едно лого са много важни оригиналността и креативността на дизайнера. Трябва да се проучат всички рекламни аспекти, необходими за изработването на солиден и добре позициониран на пазара и сред потребителите фирмен образ. Вашето лого е елементът, който идентифицира фирмата Ви. Логото е основата на визуалната комуникация – то прави Вашата фирма, марка или продукт много по-стойностни и запомнящи се.